การเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

#ขอเเสดงความยินดีให้กับครูเเละนักเรียน ผู้เข้าร่วมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ซึ่งนักเรียนได้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเเละยังได้เป็นตัวเเทนเข้าร่วมเเข่งขันในระดับต่อไป

LRCK SMART SUCCESS

LR NEWS

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพ

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพ

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องด้วยโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในอนาคตโดยมีวิทยากรคุณชัยรัตน์ ทรงสิทธิเจริญ...

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของ นำโดยผู้อำนวยการ คณะครูบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม เพื่อพัฒนาความสามารถในการเข้าร่วมแข่งขันใรทักษะวิชาการต่างๆ กล้าแสดงออก ทางความคิด...

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่36 “ตากเกมส์”

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่36 “ตากเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน คุณครูดรัณภพ กำจัด โรงเรียนลูกรักเชียงของที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ #สำหรับรางวัลแรกได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาบริดจ์ ประเภททีมผสม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่36 “ตากเกมส์”...

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนลูกรักเชียงของได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยได้จัดกิจกรรมประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และจัดทำโคมลอย แล้วนำกระทงไปลอยที่ท่าหาดไคร้ อ.เชียงของ เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้มีโอกาสไปเป็นล่ามแปลภาษาจีน ให้กับทางสโมสรโรตารีเชียงของ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้มีโอกาสไปเป็นล่ามแปลภาษาจีน ให้กับทางสโมสรโรตารีเชียงของ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ และคุณครูวิไลพร รุ่งโรจน์เรืองฉาย ได้มีโอกาสไปเป็นล่ามแปลภาษาจีน ให้กับทางสโมสรโรตารีเชียงของ และสโมสรโรตารีแม่จัน ในการพบปะพูดคุยกับคุณหมอจากสโมสรโรตารีจากประเทศไต้หวัน ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนลูกรักเชียงของได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีนางสาวทัศพร แกล้วกล้า ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่ พรพิฆเนศ...

#ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงธนัชชา ปงเมฆ และ เด็กหญิงกนิษฐา ทองพราว

#ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงธนัชชา ปงเมฆ และ เด็กหญิงกนิษฐา ทองพราว

#ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงธนัชชา ปงเมฆ และ เด็กหญิงกนิษฐา ทองพราว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1🎉 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1 📍การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 #และยังได้เป็นตัวเเทน...

#ขอเเสดงความยินดีให้กับครูเเละนักเรียน ผู้เข้าร่วมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69

#ขอเเสดงความยินดีให้กับครูเเละนักเรียน ผู้เข้าร่วมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69

#ขอเเสดงความยินดีให้กับครูเเละนักเรียน ผู้เข้าร่วมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 🎉 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ซึ่งนักเรียนได้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเเละยังได้เป็นตัวเเทนเข้าร่วมเเข่งขันในระดับต่อไป -รางวัลชนะเลิศ รายการเเข่งขันดนตรีประเภทวงเครื่องลม ม.4-ม.6...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเเม่ผง สำนักงานประถมศึกษา เชียงรายเขต 2 ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ...

ผลงานนักเรียน

Ι รางวัลเกียรติยศ —

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูดรัณภพ กำจัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์
#สำหรับรางวัลที่สองได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

กีฬาบริดจ์ ประเภทคู่ผสม

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่36 “ตากเกมส์”
New!!

#ขอแสดงความยินดี🎉
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ A math
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ Sudoku 
New!!

#ขอแสดงความยินดีกับ
👉 นายคีรินทร. เต็มประดา
👉 นายศรัณญ์. โก๊เจริญ
ได้รับรางวัญเหรียญเงิน กีฬาบริดจ์
ประเภทคู่ทั่วไป ตัวแทนจังหวัดเชียงราย
New!!

คุณครูธาดา ใจปินตา และนางสาวอรุโณทัย หัตถกอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เข้าร่วมการนำเสนอผลงานสุดยอด
นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ในผลิตภัณฑ์
ที่มีชื่อว่า “เจลลี่เครื่องตุ๋นยาจีน”
New!!

#ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วม
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา
#การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
#การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
#การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
New!!

โรงเรียนลูกรักเชียงของ ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงสุภาพร นรชาติวศิน นักเรียนประถมศึกษาที่ 6
ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561(สอบคัดเลือกรอบที่1 ) วิชาวิทยาศาตร์
New!!

Ι หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง —

Ι LRCK SMART SUCCESS —
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

New!!

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

New!!

Location

230/1 Wiang, Chiangkhong District, Chiang Rai Province, Thailand 57140

Contact

(+66)53 655 744
Fax (+66)53 655 744
lougrug@hotmail.com

Hours

M – F : 07:30am–04:00pm

Sat-Sun : 07:30am–04:00pm