LR NEWS

เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อของไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อของไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในวันที่9 มิถุนายน เวลา 19.00 น. ทางผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนลูกรักเชียงของทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกัน การติดเชื้อของไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อําเภอเชียงของ

ประชุมหาแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียน

ประชุมหาแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียน

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและบุลคลากร โรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้ประชุมหาแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียน ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงใน สายรถนอกโรงเรียน เพื่อ ประสานงานกับผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก

บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2554 บรรยากาศการเปิด เรียนวันแรกของโรงเรียนลูกรักเชียงของ มีการคัดกรอง ตามมาตรการ และเว้นระยะห่างในการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (CDUID-19) ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ

พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน คณะผู้บริหาร และ บุคลากรโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้ทําพิธี บวงสรวงพระพิฆเนศ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนทุกคน

ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564จากคณะกรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ โดยมีผู้อํานวยการ และทีมงานบุคลากรได้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล โดยมีผลการประเมินผ่านทั้ง 44 ข้อ ทางโรงเรียนลูก รักเชียงของพร้อมที่จะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพ

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพ

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องด้วยโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในอนาคตโดยมีวิทยากรคุณชัยรัตน์ ทรงสิทธิเจริญ...

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของ นำโดยผู้อำนวยการ คณะครูบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม เพื่อพัฒนาความสามารถในการเข้าร่วมแข่งขันใรทักษะวิชาการต่างๆ กล้าแสดงออก ทางความคิด...

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่36 “ตากเกมส์”

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่36 “ตากเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน คุณครูดรัณภพ กำจัด โรงเรียนลูกรักเชียงของที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ #สำหรับรางวัลแรกได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาบริดจ์ ประเภททีมผสม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่36 “ตากเกมส์”...

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนลูกรักเชียงของได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยได้จัดกิจกรรมประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และจัดทำโคมลอย แล้วนำกระทงไปลอยที่ท่าหาดไคร้ อ.เชียงของ เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้มีโอกาสไปเป็นล่ามแปลภาษาจีน ให้กับทางสโมสรโรตารีเชียงของ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้มีโอกาสไปเป็นล่ามแปลภาษาจีน ให้กับทางสโมสรโรตารีเชียงของ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ และคุณครูวิไลพร รุ่งโรจน์เรืองฉาย ได้มีโอกาสไปเป็นล่ามแปลภาษาจีน ให้กับทางสโมสรโรตารีเชียงของ และสโมสรโรตารีแม่จัน ในการพบปะพูดคุยกับคุณหมอจากสโมสรโรตารีจากประเทศไต้หวัน ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ...

การเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

#ขอเเสดงความยินดีให้กับครูเเละนักเรียน ผู้เข้าร่วมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ซึ่งนักเรียนได้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเเละยังได้เป็นตัวเเทนเข้าร่วมเเข่งขันในระดับต่อไป

ผลงานนักเรียน

Ι รางวัลเกียรติยศ —

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูดรัณภพ กำจัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์
#สำหรับรางวัลที่สองได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

กีฬาบริดจ์ ประเภทคู่ผสม

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่36 “ตากเกมส์”
New!!

#ขอแสดงความยินดี🎉
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ A math
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ Sudoku 
New!!

#ขอแสดงความยินดีกับ
👉 นายคีรินทร. เต็มประดา
👉 นายศรัณญ์. โก๊เจริญ
ได้รับรางวัญเหรียญเงิน กีฬาบริดจ์
ประเภทคู่ทั่วไป ตัวแทนจังหวัดเชียงราย
New!!

คุณครูธาดา ใจปินตา และนางสาวอรุโณทัย หัตถกอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เข้าร่วมการนำเสนอผลงานสุดยอด
นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ในผลิตภัณฑ์
ที่มีชื่อว่า “เจลลี่เครื่องตุ๋นยาจีน”
New!!

#ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วม
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา
#การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
#การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
#การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
New!!

โรงเรียนลูกรักเชียงของ ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงสุภาพร นรชาติวศิน นักเรียนประถมศึกษาที่ 6
ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561(สอบคัดเลือกรอบที่1 ) วิชาวิทยาศาตร์
New!!

Ι หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง —

Ι LRCK SMART SUCCESS —
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

New!!

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

New!!

Location

230/1 Wiang, Chiangkhong District, Chiang Rai Province, Thailand 57140

Contact

(+66)53 655 744
Fax (+66)53 655 744
lougrug@hotmail.com

Hours

M – F : 07:30am–04:00pm

Sat-Sun : 07:30am–04:00pm