การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สพฐ การประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย เขต  8  ประจำปีการศึกษา  2557