กิจกรรมมอบรางวัลพานไหว้ครู

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลพานไหว้ครูที่ได้รางวัลของแต่ละระดับชั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่เด็กตั้งใจทำเพื่อนำมาไหว้ครู…