กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด กับบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน และความรู้ต่าง ๆ ในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิลในหัวข้อ พระอภัยมณี ผีเสื้อสมุทรและนางเงือก การแสดงละครจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และการมอบรางวัลการประกวดในวันสุนทรภู่….