วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรม รณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ อาคารพรพิฆเนศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ โดยมี ผอ.ทัศพร แกล้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนลูกรักเชียงของ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม