กิจกรรมในโครงการนอนนับดาวทานข้าวด้วยกันสานสัมพันธ์ชั้นม.4

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับครูที่ปรึกษาได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนและเป็นการสร้างจิดอาสาให้กับนักเรียนได้ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม โดยในโครงการนี้นอกจากจะได้ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยกันทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนด้วยการจัดสวน ปรับภูมิทัศน์ในโรงเีรียนด้วย โครงการนี้ตอบรับทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนได้เลยจ้า……