กิจกรรม

งานกีฬาสานสัมพันธ์ลูกรักเชียงของ&เด็กดีพิทยาคม ครั้งที่1 ประจำปี2561 ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม จังหวัดเชียงราย Traditional Sports Chiangrai 4 2018 •รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย•

งานกีฬาสานสัมพันธ์ลูกรักเชียงของ&เด็กดีพิทยาคม ครั้งที่1 ประจำปี2561 ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม จังหวัดเชียงราย Traditional Sports Chiangrai 4 2018 •รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย• #LRCK #dpk...

read more

คณะผู้บริหาร ครู และ ตัวเเทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ พร้อมศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน #งานศิลป์เล่าเรื่องเมืองเก่าเชียงของ และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวาดรูปเมืองเชียงของ

คณะผู้บริหาร ครู และ ตัวเเทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ พร้อมศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน #งานศิลป์เล่าเรื่องเมืองเก่าเชียงของ...

read more

คณะผู้บริหาร ครู เเละตัวเเทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาการระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

คณะผู้บริหาร ครู เเละตัวเเทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาการระดับประถมศึกษา...

read more

โรงเรียนลูกรักเชียงของ จำนวน 5 คนได้รับการคัดการเลือกจากบริษัทซัมซุงประเทศไทย ให้เข้าร่วมค่าย SAMSUNG DISCOVERY CAMP

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลูกรักเชียงของ จำนวน 5 คนได้รับการคัดการเลือกจากบริษัทซัมซุงประเทศไทย ให้เข้าร่วมค่าย SAMSUNG DISCOVERY CAMP ประจำศูนย์ภาคเหนือ ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม(โรงเรียนแม่ข่าย) และจะเข้าร่วมคัดเลือกในโครงการ SAMSUNG...

read more

กิจกรรมวันเเม่ ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ 2561

กิจกรรมวันเเม่ กับการทำขนม"ช่่อผกากรอง" หรือขนมมาลาภัสสร ที่ทางโรงเรียนได้เข้าเเข่งขันชิงเเชมป์ระดับประเทศในปีที่ผ่านมา ซึ่งเราได้ให้พี่ๆสอนน้องๆทำขนม เพื่อนำไปเป็นของขวัญเนื่องในวันเเม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ 2561 ณ อาคารพรพิฆเนศ...

read more

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งทางกลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดขึ้นทุกๆปี เเละยังได้ร่วมอนุรักษ์ความเป็นใทยโดยให้นักเรียนเเต่งชุดไทยเพื่อร่วมงาน เเละยังจัดบูทกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน...

read more

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรม วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้ได้รับการปลูกฝังทางด้านจิตใจ  ทางด้านการแสดงออก  เด็กได้ซึมซับความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูกตเวที...

read more

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมหน้าเสาธงเป็นกิจกรรมสร้างความตระหนักสร้างความจงรักภักดีต่อ 3 สถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากัษตริย์   กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจข้อคิดและที่สำคัญเป็นกิจกรรมสร้าง ฝึกระเบียบวินัยให้กับเยาวชน  สถานศึกษาควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  ...

read more

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนได้ทดลองด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก...   [gallery...

read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและประชุมผู้ปกครอง   ขอขอบพระคุณผู้ปครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนลูกรักเชียงของ กิจกรรมดี ๆ เหล่านี้เราก็จะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามต่อไป....   [gallery...

read more

เยี่ยมบ้านนักเรียน

เยี่ยมบ้านนักเรียน   กิจกรรมดี ๆ อีกหนึ่งกิจกรรมของโรงเรียนที่เราทำกันเป็นประจำ คือ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยคณะครูได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ในเขตบริการอำเภอเชียงของเวียงแก่น เพื่อให้การเยี่ยมบ้านของนักเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึง...

read more

พระหฤทัย เยี่ยมลูกรัก

พระหฤทัย เยี่ยมลูกรัก   ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ มาศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และที่สนใจมากที่สุดคือด้านกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล โดยทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู...

read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด   กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด กับบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน และความรู้ต่าง ๆ ในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิลในหัวข้อ พระอภัยมณี ผีเสื้อสมุทรและนางเงือก การแสดงละครจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5...

read more

กิจกรรมมอบรางวัลพานไหว้ครู

กิจกรรมมอบรางวัลพานไหว้ครู ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลพานไหว้ครูที่ได้รางวัลของแต่ละระดับชั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่เด็กตั้งใจทำเพื่อนำมาไหว้ครู... [gallery...

read more

กิจกรรมวันไหว้ครูและกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโดยให้นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.4-ป.6...

read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน….

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน.... ของแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของที่ผ่านการสอบคัดเลือกวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 [gallery...

read more

กิจกรรมในโครงการนอนนับดาวทานข้าวด้วยกันสานสัมพันธ์ชั้นม.4

กิจกรรมในโครงการนอนนับดาวทานข้าวด้วยกันสานสัมพันธ์ชั้นม.4   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับครูที่ปรึกษาได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนและเป็นการสร้างจิดอาสาให้กับนักเรียนได้ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม...

read more

นักศึกษาพยาบาลเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานโรงเรียนลูกรักเชียงของ

นักศึกษาพยาบาลเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานโรงเรียนลูกรักเชียงของ ในวันเสาร์ที่ 2 ได้มีคณะนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนและโรงแรมเพื่อศึกษาดูงานต่าง ๆ [gallery...

read more

แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์

เรียนทุกท่านที่ติดตาม ข่าวสารโรงเรียนตลอดมา ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นสื่อออนไลน์ มีบทบาทในการเสนอข่าวสารต่างๆ ทั้งทางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มือถือ หรือแม้กระทั่ง แทบเบลท ต่างๆ ทางโรงเรียนจึงได้ จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้รองรับ ระบบต่างๆ เหล่านี้...

read more