#ขอเเสดงความยินดีให้กับครูเเละนักเรียน ผู้เข้าร่วมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 🎉

ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ซึ่งนักเรียนได้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเเละยังได้เป็นตัวเเทนเข้าร่วมเเข่งขันในระดับต่อไป

-รางวัลชนะเลิศ รายการเเข่งขันดนตรีประเภทวงเครื่องลม ม.4-ม.6

-รางวัลชนะเลิศ รายการประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

-รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6

-รางวัลชนะเลิศ รายการเเข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาเเละพลศึกษา ม.4-ม.6

-รางวัลชนะเลิศ รายการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

-รางวัลชนะเลิศ รายการเเข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการเเข่งขันชับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการเเข่งขันชับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการเเข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการเเข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการเเข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ม.4-ม.6

-รางวัลเหรียญทอง รายการเเข่งขันชับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

– การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

– การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

– การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

-การเเข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ science show

-การเเข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6