ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน….

ของแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของที่ผ่านการสอบคัดเลือกวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4