#ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงธนัชชา ปงเมฆ และ เด็กหญิงกนิษฐา ทองพราว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1🎉

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1 📍การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 #และยังได้เป็นตัวเเทน ของเขต4เข้าร่วมการเเข่งขันในระดับต่อไป โดยมีครูผู้ให้คำปรึกษา {คุณครูวรวลัญช์ ชลิตากุล เเละครูสินธพ วงศ์ใหญ่}