งานกีฬาสานสัมพันธ์ลูกรักเชียงของ&เด็กดีพิทยาคม ครั้งที่1 ประจำปี2561 ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม จังหวัดเชียงราย
Traditional Sports Chiangrai 4 2018
•รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย•

#LRCK #dpk
#LRBRAND