ตัวเเทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของเข้าร่วมกิจกรรม Free Run Sunday @เชียงของ
#LRCKFREERUN #FREERUNDAY #CHIANGKHONG