ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเชื่อมสะพานไทย-ลาว อ.เชียงของ