พระหฤทัย เยี่ยมลูกรัก

 

ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ มาศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และที่สนใจมากที่สุดคือด้านกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล โดยทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ที่ช่วยกันต้อนรับเป็นอย่างดี