เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน คณะผู้บริหาร และ บุคลากรโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้ทําพิธี บวงสรวงพระพิฆเนศ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนทุกคน