เยี่ยมบ้านนักเรียน

 

กิจกรรมดี ๆ อีกหนึ่งกิจกรรมของโรงเรียนที่เราทำกันเป็นประจำ คือ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยคณะครูได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ในเขตบริการอำเภอเชียงของเวียงแก่น เพื่อให้การเยี่ยมบ้านของนักเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึง ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี….