โครงการทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4,5 ประจำปีการศึกษา 2561   ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร