ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน คุณครูดรัณภพ กำจัด โรงเรียนลูกรักเชียงของที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์
#สำหรับรางวัลแรกได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาบริดจ์ ประเภททีมผสม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่36 “ตากเกมส์”
#และได้เข้าร่วมงานเลี้ยงตอนรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่
#เป็นกำลังใจให้กับทีมต่อไปที่จะแข่งขันนะคะ ✌️✌️😊