เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อของไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อของไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในวันที่9 มิถุนายน เวลา 19.00 น. ทางผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนลูกรักเชียงของทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกัน การติดเชื้อของไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อําเภอเชียงของ

read more
ประชุมหาแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียน

ประชุมหาแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียน

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและบุลคลากร โรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้ประชุมหาแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียน ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงใน สายรถนอกโรงเรียน เพื่อ ประสานงานกับผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

read more
บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก

บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2554 บรรยากาศการเปิด เรียนวันแรกของโรงเรียนลูกรักเชียงของ มีการคัดกรอง ตามมาตรการ และเว้นระยะห่างในการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (CDUID-19) ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

read more
พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ

พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน คณะผู้บริหาร และ บุคลากรโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้ทําพิธี บวงสรวงพระพิฆเนศ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนทุกคน

read more
ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564จากคณะกรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ โดยมีผู้อํานวยการ และทีมงานบุคลากรได้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล โดยมีผลการประเมินผ่านทั้ง 44 ข้อ ทางโรงเรียนลูก รักเชียงของพร้อมที่จะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้

read more
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพ

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพ

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องด้วยโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในอนาคตโดยมีวิทยากรคุณชัยรัตน์ ทรงสิทธิเจริญ...

read more
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของ นำโดยผู้อำนวยการ คณะครูบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม เพื่อพัฒนาความสามารถในการเข้าร่วมแข่งขันใรทักษะวิชาการต่างๆ กล้าแสดงออก ทางความคิด...

read more
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่36 “ตากเกมส์”

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่36 “ตากเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน คุณครูดรัณภพ กำจัด โรงเรียนลูกรักเชียงของที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ #สำหรับรางวัลแรกได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาบริดจ์ ประเภททีมผสม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่36 “ตากเกมส์”...

read more
กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนลูกรักเชียงของได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยได้จัดกิจกรรมประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และจัดทำโคมลอย แล้วนำกระทงไปลอยที่ท่าหาดไคร้ อ.เชียงของ เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้...

read more
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้มีโอกาสไปเป็นล่ามแปลภาษาจีน ให้กับทางสโมสรโรตารีเชียงของ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้มีโอกาสไปเป็นล่ามแปลภาษาจีน ให้กับทางสโมสรโรตารีเชียงของ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ และคุณครูวิไลพร รุ่งโรจน์เรืองฉาย ได้มีโอกาสไปเป็นล่ามแปลภาษาจีน ให้กับทางสโมสรโรตารีเชียงของ และสโมสรโรตารีแม่จัน ในการพบปะพูดคุยกับคุณหมอจากสโมสรโรตารีจากประเทศไต้หวัน ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ...

read more
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนลูกรักเชียงของได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีนางสาวทัศพร แกล้วกล้า ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่ พรพิฆเนศ...

read more
#ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงธนัชชา ปงเมฆ และ เด็กหญิงกนิษฐา ทองพราว

#ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงธนัชชา ปงเมฆ และ เด็กหญิงกนิษฐา ทองพราว

#ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงธนัชชา ปงเมฆ และ เด็กหญิงกนิษฐา ทองพราว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1🎉 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1 📍การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 #และยังได้เป็นตัวเเทน...

read more
#ขอเเสดงความยินดีให้กับครูเเละนักเรียน ผู้เข้าร่วมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69

#ขอเเสดงความยินดีให้กับครูเเละนักเรียน ผู้เข้าร่วมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69

#ขอเเสดงความยินดีให้กับครูเเละนักเรียน ผู้เข้าร่วมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 🎉 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ซึ่งนักเรียนได้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเเละยังได้เป็นตัวเเทนเข้าร่วมเเข่งขันในระดับต่อไป -รางวัลชนะเลิศ รายการเเข่งขันดนตรีประเภทวงเครื่องลม ม.4-ม.6...

read more
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเเม่ผง สำนักงานประถมศึกษา เชียงรายเขต 2 ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ...

read more