เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนลูกรักเชียงของ ร่วมกับสถาบันจินตคณิตโซโรบันคิดส์ จัดการแข่งขันจินตคณิตภายใน ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้บริหารและคณะครูทุกท่านขอชื่นชม ยินดี และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนมา ณ โอกาสนี้

📍รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล : http://surl.li/fbzgf

#จินตคณิตโซโลบันคิดส์ #จินตคณิต