การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่ กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย เขต 4 ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่ กลุ่มโรงเรียนเอกชนเขต 4 โดยมีนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 โรงเรียน