วันที่ 4 มกราคม 2566 โรงเรียนลูกรักเชียงของจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ณ หอประชุมพรพิฆเนศ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันที่ 4 มกราคม ของทุกปี