ประมวลภาพกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565
📢 เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนลูกรักเชียงของจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง อ.เชียงของ (นรข.) ในการจัดกิจกรรมตามฐานต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้ รื่อง การช่วยเหลือเมื่อพบเห็นคนจมน้ำ