เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนลูกรักเชียงของ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70