โรงเรียนลูกรักเชียงของ

ที่อยู่: เลขที่ 230 / 1 ถนน เทิง – เชียงของ ตำบลเวียง
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57140

โทรศัพท์: 053-655744
โทรสาร: 053-655744
อีเมล: lougrug@hotmail.com
เว็บไซต์: www.lougrugschool.com

ติดต่อเรา