เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนลูกรักเชียงของ ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับ สโมสรโรตารีพระประแดง ณ ร้านฮิมดอย