วันครูเอกชน ประจำปี 2566

วันครูเอกชน ประจำปี 2566

“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โรงเรียนลูกรักเชียงของ ขอแสดงความยินดีกับ 1. นางสาวภิรัญญา เหล็กราช 2. นางสาวรัตนา จันต๊ะคาด 3. นายธนกฤต ดาทอง ที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเอกชน” ในงานวันครูเอกชนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566...
นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับสโมสรโรตารีพระปะแดง

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับสโมสรโรตารีพระปะแดง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนลูกรักเชียงของ ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับ สโมสรโรตารีพระประแดง ณ ร้านฮิมดอย #ฟ้อน...
นักเรียนลูกรักเชียงของเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับประเทศ ประจำปรการศึกษา 2565

นักเรียนลูกรักเชียงของเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับประเทศ ประจำปรการศึกษา 2565

วันที่ 7 – 8 มกราคม 2566 นักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประเทศ (รูปแบบออนไลน์) จำนวน 2 รายการ ได้แก่ – การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 –...
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 โรงเรียนลูกรักเชียงของจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ณ หอประชุมพรพิฆเนศ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันที่ 4 มกราคม...