ประมวลภาพกิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2566

ประมวลภาพกิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2566

ประมวลภาพกิจกรรม Welcome Back to School หลังจากเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทางโรงเรียนลูกรักเชียงของจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน อาทิ การปฐมนิเทศนักเรียน การให้ความรู้เนื่องในวันพืชมงคล...
LOUGRUG SUMMER COURSE 2023

LOUGRUG SUMMER COURSE 2023

ประมวลภาพกิจกรรม Lougrug Summer Course 2023 ทั้ง 2 ช่วง ซึ่งจัดการเรียนการสอนในวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566 เปิดสอนในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ดนตรี-นาฏศิลป์-ศิลปะ และว่ายน้ำ สอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6...
การแข่งขันจินตคณิตภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันจินตคณิตภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนลูกรักเชียงของ ร่วมกับสถาบันจินตคณิตโซโรบันคิดส์ จัดการแข่งขันจินตคณิตภายใน ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บริหารและคณะครูทุกท่านขอชื่นชม ยินดี และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนมา ณ โอกาสนี้...
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนลูกรักเชียงของจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565...
โครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้นจำนวน 7 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ...
วันครูเอกชน ประจำปี 2566

วันครูเอกชน ประจำปี 2566

“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โรงเรียนลูกรักเชียงของ ขอแสดงความยินดีกับ 1. นางสาวภิรัญญา เหล็กราช 2. นางสาวรัตนา จันต๊ะคาด 3. นายธนกฤต ดาทอง ที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเอกชน” ในงานวันครูเอกชนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566...