สโมสรลีโอเชียงของ ได้มีการประชุมครั้งที่1 ของปีบริหาร 2565 -2566

สโมสรลีโอเชียงของ ได้มีการประชุมครั้งที่1 ของปีบริหาร 2565 -2566

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 สโมสรลีโอเชียงของ ได้มีการประชุมครั้งที่1 ของปีบริหาร 2565 -2566 ที่ห้องประชุมสโมสรลีโอลูกรักเชียงของ ตั้งแต่เวลา 8.30 -9.30 น. หลังจากนั้น สมาชิกลีโลเชียงของได้เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยจิตอาสา บริการให้กับชุมชน ที่วัดหาดไคร้ ต.เวียง...